Asset Publisher

about.jpg

Jūsu valdības iestādei piemērotākā skaidras naudas aizsardzība

Brink's darbinieks

20 apr. 2020

Jūsu valdības iestādei piemērotākā skaidras naudas aizsardzība

Neskatoties uz pieaugošo mobilo maksājumu popularitāti, klienti joprojām bieži izmanto skaidru naudu. Daudzi joprojām izmanto skaidru naudu, veicot valdības noteikto maksājumu, piemēram, nodokļu, stāvvietas soda naudu, tiesas un citu izdevumu apmaksu. Šāds skaidras naudas lietojums rada skaidras ienākošās naudas efektīvas pārvaldības nepieciešamību, lai valdības iestādes varētu ik dienu efektīvi veikt savu darbu.

Personas datu un skaidras naudas aizsardzība

Valdības iestādēm bieži vien ir nepieciešami vairāki drošības slāņi, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību, kā arī novērstu skaidras naudas nozaudēšanas vai nepareizas apstrādāšanas iespējamību. Šie dažādie drošības slāņi parasti sākas fiziskajā ieejas punktā un ietver papildu aizsargpasākumus visā ēkā.

Izmantojot ārēju skaidras naudas pārvaldības pakalpojumu sniedzēju, piemēram, Brink’s, valdības iestādes savās darbībās var iekļaut spēcīgāku drošības elementu. Ņemot to vērā, svarīgi sadarboties ar uzticamu pakalpojumu sniedzēju, kura personāls ir īpaši apmācīts, jo tādējādi tiks nodrošināta visas skaidrās naudas un vērtslietu aizsardzība, ievērojot augstākos drošības standartus.

Tādēļ skaidras naudas pārvaldības pakalpojumu sniedzējam ir jāiekļauj tālāk norādīties drošības pakalpojumi, lai nodrošinātu jūsu uzņēmumam augstākā līmeņa aizsardzību.

JŪSU SKAIDRAS NAUDAS PĀRVALDĪBAS PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA DROŠĪBAS ELEMENTI

APMĀCĪBA

Tā kā valdības darbs var būt saistīts ar īpaši sensitīvu un konfidenciālu informāciju, ir svarīgi nodrošināt, lai viss personāls, kas strādā ar vērtslietām, būtu īpaši apmācīts. Brink’s kurjeru apmācība ietver šādus elementus:

  • šaujamieroči;
  • autovadīšana aizsardzības nolūkos;
  • drošība;
  • drošums;
  • klientu apkalpošana.

Jūsu skaidras naudas pārvaldības personāla apmācībām jānodrošina, ka darbinieki var droši transportēt jūsu skaidro naudu un vērtslietas, ka tie atbilst visiem nozares standartiem un pat pārsniedz tos, kā arī atbilst visiem valdības noteikumiem.

IEPRIEKŠĒJĀS DARBĪBAS PĀRBAUDES UN MEDICĪNISKĀS PĀRBAUDES    

Papildus pilnīgai apmācībai skaidras naudas pārvaldības personālam, kas strādā valdības iestādē, ir jābūt pilnībā pārbaudītam. Šim nolūkam skaidras naudas pārvaldības pakalpojumu sniedzējam ir jāveic iepriekšējās darbības pārbaudes un narkotisko vielu pārbaudes, lai pārbaudītu darbinieku vēsturi.

Visas iepriekšējās darbības un narkotisko vielu pārbaudes ir jāveic uzticamai trešai personai. Turklāt darbiniekiem var nākties iziet medicīnisko pārbaudi, kā arī poligrāfa pārbaudi, ja to pieļauj tiesību akti. Šo pārbaužu veikšana skaidras naudas pārvaldības pakalpojumu sniedzējiem ļauj garantēt darbinieku piemērotību darbam. Ja kandidāts neiztur kādu no pārbaudēm, viņš automātiski neatbilst darba prasībām.

UNIKĀLA NOZĪMĪTES IDENTIFIKĀCIJA     

Valdības iestādēm ir svarīgi vienmēr zināt, kurš atrodas iestādes telpās. Šis drošības pasākums attiecas arī uz vietas esošajiem Brink’s kurjeriem. Papildu drošības ietvaros visiem Brink’s darbiniekiem ir jābūt uzliktai saskaņotai, noteiktai identifikācijas nozīmītei, kas darba laikā ir redzama. Nozīmītē ir redzams kurjera fotoattēls, un tai jāatrodas uz vestes, lai atvieglotu personas identifikāciju.

Lai nodrošinātu šo nozīmīšu precizitāti, visām identifikācijas kartītēm jābūt izgatavotām vienā centrālā vietā. Ierobežotais darbinieku skaits, kas ir pilnvarots izgatavot identifikācijas kartītes, palīdz mazināt kļūdu iespējamību.

Nodrošiniet augstākā līmeņa drošību savā iestādē

Jaunākās liecības vēsta, ka skaidras naudas lietošana valdības iestādēs nekur nepazudīs. Tādēļ iestādēm, kas atbild par soda naudu, rēķinu apmaksas un valdības komisijas maksu iekasēšanu, jābūt gatavām pārvaldīt ienākošo skaidro naudu, nodrošinot piemērotus aizsargpasākumus. Izvēloties piemērotāko skaidras naudas pārvaldības pakalpojumu sniedzēju, kura personāls atbilst augstākajiem drošības standartiem, varat baudīt sirdsmieru, apzinoties, ka skaidrā nauda un vērtslietas jūsu iestādē ir labi aizsargātas.

Uzticiet savas skaidrās naudas pārvaldību uzņēmumam Brink’s (CTA)

Brink’s jau 160 gadus pilnveido skaidras naudas pārvaldības nozari, nodrošinot labāko pieredzi un inovācijas. Brink’s pielieto plašu pieeju visaptverošajiem risinājumiem ar aparatūras, programmatūras un pakalpojumu starpniecību, nostādot jūs centrā. Apmeklējiet mūs vietnēs Facebook, Twitter, LinkedIn vai YouTube, lai iegūtu plašāku informāciju par Brink’s tehnoloģijām, pakalpojumiem un risinājumiem savam uzņēmumam.

More from our insights library:

Skaidras naudas pārvaldības tehnoloģiju nākotne

Tā kā skaidra nauda aizvien ir populārākā maksājuma metode starp visu vecumu patērētājiem, skaidras naudas apstrādes tehnoloģijas pastāvīgi attīstās. Tā rezultātā gan mazumtirgotāji, gan bankas vienmēr meklē iespējas ieguldīt jaunos pakalpojumos un ierīcēs, lai apmierinātu savu klientu vajadzības vēl efektīvāk.

Read More

Pieci veidi, kā uzlabot jūsu nodaļas efektivitāti un drošību

Neskatoties uz to, vai strādājat vietējā vai federālā valdības iestādē, jūsu organizācija visticamāk pieņem skaidras naudas maksājumus. Sākot no nodokļiem un stāvvietu maksas, līdz komunālo pakalpojumu maksai un daudz kam citam — valdības iestādes katru gadu saņem pārsteidzošu apjomu skaidras naudas.

Read More

Kā uzlabot darbinieku drošību ar automatizētām skaidras naudas sistēmām

Mazumtirgotāji vienmēr meklē jaunus veidus, kā standartizēt operācijas, nepaaugstinot izmaksas vai nezaudējot drošību. Tomēr daudzi uzņēmumi joprojām savu skaidro naudu apstrādā manuāli un labi pārzina izaicinājumus un riskus, kas pastāv tradicionālā skaidras naudas pārvaldības procesā.

Read More